Kriptolojinin Temelleri Bootcamp

STEM GÜNLERİ

Günlük yaşamımızda karşılaştığımız sorunları çözmek için fen, matematik, mühendislik ve teknolojinin kullanılmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecektir. 2 gün boyunca katılımcıların eleştirel düşünme, üretkenlik ve sorumluluk becerilerinin artması hedeflemektedir. 
Katılımcılar bilimsel olguların öğrenimi yanı sıra, problem çözme yetilerini geliştirecektir. Amacımız, her bireyin bilime olan ilgisini arttırmak ve geliştirmektir. STEM (Bilim, Teknoloji Mühendislik, Matematik ve Tasarım) günleri tamamen uygulamalı öğretim modellerine dayanmaktadır. Bu kapsamda katılımcılara yeni deneyimler sağlayacaktır.

Girişler yetişkin 5₺  3 yaş üstü çocuk ve öğrenciler için 2₺'dir. 

Etkinlikler ücretsizidir.

Etkinlikler 29 şubat ve 1 martta gerçekleşecektir.

Etkinlikler 12.00 - 17.00 arasında olacaktır.